We houden onszelf voor de gek om te verwachten dat een online bestelling gratis geleverd kan worden. Wanneer we verschillende webshops vergelijken kijken we als consument naar de totaalkosten. Gratis verzending is een belangrijke keus waar we onze bestelling uiteindelijk plaatsen. Maar realiseren we ons wel dat gratis niet bestaat en wat het effect is van deze keus.

Zolang we gratis verzenden en gratis retourneren meenemen in onze keus waar we onze bestelling plaatsen, zorgen we niet voor het duurzaam online bestellen van producten. Wanneer je bijvoorbeeld zelf naar een lokale supermarkt gaat of naar de stad om schoenen te kopen zijn we ook kosten kwijt aan vervoer of parkeren. Waarom vinden we het dan wel normaal dat online bestellingen geen kosten berekenen voor de verzending. Dat moet veranderen.

Geen kosten berekenen voor een waardevolle dienst is niet meer van deze tijd. Zeker niet voor een duurzame toekomst. Door minimale verzendkosten, onder een bepaald bedrag, te berekenen zorg je voor een gezonde online verkoop. Onder zo’n bedrag zouden we verzendkosten moeten rekenen waarmee we tevens een waarde hangen aan deze dienst.

Gratis verzending zet de consument op het verkeerde been. Je kunt daardoor geen goed vergelijk maken tussen de verschillende webwinkels. Een bestelling moet tenslotte ook afgeleverd worden door een persoon die zijn boterham verdient met deze dienst. Deze persoon komt niet gratis aan de deur.

Daarbij is gratis verzending en gratis retour slecht voor het milieu. Uit proeven is gebleken dat iemand sneller een bestelling doet en na ontvangt retour stuurt wanneer er geen kosten voor in rekening gebracht worden. Door kosten te berekenen voor het verzenden en retourneren zal een deel van de online shoppers eerder nadenken over het zomaar voor de fun online bestellen van producten. Niet alleen het product zelf dat je koopt kan meehelpen bij een duurzame toekomst, ook hoe en waar je je producten koopt.

Ik zou daarom willen pleiten dat webshops of keurmerken onderling afspreken dat een bestelling onder bijvoorbeeld 50 euro een minimaal verzendbedrag heeft en dat voor het retour sturen van een bestelling een minimaal bedrag berekend wordt. Zo’n keurmerk geeft daarmee een garantie voor een eerlijke en duurzame verzending.

Wanneer we regelen dat kosten voor verzending en retour duidelijk in de bestelling getoond worden zullen we tevens een gezondere concurrentie regelen voor zowel grote als kleine online webwinkels. Webwinkels zijn dan in staat om een gezond en duurzaam bedrijf te bouwen. Je geeft hiermee de kleinere ondernemer meer kans om online te concurreren tegen de als maar groeiende grote partijen. Je wilt als consument straks geen winkelstraat met één winkel.

Denk aan partijen als Amazon, eBay of Alibaba. Wanneer je straks alleen nog maar bij deze grote aanbieders je producten kunt kopen, omdat kleinere partijen weggeconcurreerd zijn, zal je daar op den duur geen gezonde economie mee maken. Deze partijen bieden weinig lokale werkgelegenheid, verkwisten waardevolle grondstoffen door retouren te vernietigen en betalen weinig tot geen belasting. Daar betaal je als consument de rekening voor. Een winkelstraat met één winkel.

Dat gratis verzenden niet gezond is blijkt ook uit een artikel dat laatst verscheen in het AD. Veel online webwinkels stappen af van gratis verzenden en gratis retour. Het is best een grote stap maar uiteindelijk winnen we hier meer mee. De afgelopen jaren hebben veel grote spelers in de markt gratis verzenden en retourneren als speerpunt gemaakt van hun marketing. Maar het effect is dat we dat normaal zijn gaan vinden bij alle bestellingen.

Gelukkig zien steeds meer grote bedrijven zoals Ikea, H&M en Zalando het nut van het rekenen van verzendkosten. Deze bedrijven creëren hiermee een goede basis voor een gezonde en duurzame online verkoop.

Nu nog met z’n allen naar een minimaal bestelbedrag van 50 euro voor gratis verzending.