De vraag die mij het meest gesteld wordt tijdens overleg met klanten. Het antwoord is niet heel ingewikkeld. Door goed te luisteren naar de gebruiker en de ontwikkelingen te blijven volgen is het succesvol maken van een site geen droom.

Via dit blog wil ik mijn ervaringen en visie delen.