Vandaag 1 april maken Dela en Monuta bekend  hun krachten te willen bundelen om op die manier de grootste uitvaartonderneming van Nederland te worden. Dat hebben de twee uitvaartondernemingen zaterdag bekendgemaakt. De komende maanden worden benut om de mogelijke samenwerking verder te onderzoeken”, aldus de ondernemingen.

De fusie moet ertoe leiden dat de marktpositie van Monuta en Dela op het gebied van uitvaartzorg en uitvaartverzekeringen verder wordt verstevigd. Door de fusie ontstaat een vrijwel ‘landelijke dekking van uitvaartcentra en crematoria.’ De concurrentie op de uitvaartmarkt, waar veel, vaak kleinere ondernemers toetreden, is de laatste jaren scherp toegenomen. Dela is de grootste speler in deze branche. De fusieplannen zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de toezichthouders.

Voor alsnog lijkt dit een 1 april grap.